Administratieve gegevens

maatschappelijke zetel
VKt Torhout v.z.w.
Ourthestraat 13 - 8820 Torhout
BTW: BE0433.307.215
Ondernemingsrechtbank Gent
Afdeling 5: Canadaplein 1, Oostende

Lidgelden

neem contact op met iemand van het bestuur

Tussenkomst van de mutualiteit

na betaling van het lidgeld, zal je een document ontvangen waarmee je bij jouw mutualiteit een deel van het lidgeld kan terug krijgen.
ook voor de jeugdstages wordt een document bezorgd.
meer informatie kan je bekomen via onze secretaris.

Verzekeringspapieren

bij een ongeval tijdens een activiteit van de volleybal moet zo snel mogelijk een aangifteformulier ingevuld worden.
neem hiervoor contact op met onze secretaris Carla Desimpelaere (secretariaat@volleyvkt.be)
binnen de 5 dagen moet dit document terug bezorgd worden aan het secretariaat